Rapport från oroväckande incident efter matchen Elfsborg den 21/10-2019:

Ett 15-tal Örebro Tifo-medlemmar plockar ihop tifomaterial innehållande flaggor, banderoller och trumma för att avsluta kvällens läktarinsats.

I samband med detta väljer Örebropolisen att göra en aggressiv visitering i form av Polislag 19. Det är en uppställning av personer med händer mot väggen, kroppsvisitering och legkontroll med anledning av att Polisen misstänker att dessa supportrar varit involverade kring den (1!!!) blinkbengal som tändes på marken vid matchens slutsignal. För att få dessa personer att ställa sig med händerna mot väggen använde poliserna hårda fysiska grepp och våldsamt beteende, detta trots att ingen av killarna gjorde motstånd emot polisens plan. Ingen av de visiterade personerna från Örebro Tifo hade någonting av värde för polisen.

Örebro Tifo har aldrig haft och kommer aldrig att stå för pyroteknik. Vi är en hårt slitande ideell förening med många ungdomar som vill lägga ned ideellt arbete innefattande bl.a skissande och målande av 800kvm OH-flaggor. Tifoverksamhet är en form av kulturyttring, en konstform.
Det är därför fullständigt oacceptabelt och rent utsagt vidrigt av Örebropolisen att genomföra denna gestapo-liknande, aggressiva visitering. Örebropolisen väljer att kollektivt ”bestraffa” flera supportrar utifrån misstanke. Det har även under säsongen tillkommit förbud mot tifoarrangemang som kraftigt begränsat Örebro Tifos verksamhet.

Det är skrämmande den väg Polisen nu väljer att gå, och att Örebro Tifo står i skottlinjen för den kollektiva bestraffningen som inte i närheten står i proportion till det brottet man försöker utreda.

ÖT enade emot repression!

Kategorier: Övrigt